Medezeggenschap (MR)

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is een school verplicht om een MR instellen. Maar bij Twickel zien we het hebben van een MR zeker niet als een moetje. Een goed functionerende MR is belangrijk en kan samen met de Ouderraad (de OR) een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring.

MR Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Dat doen we altijd op maandagavond vanaf 19:00. Normaal gesproken is dit op school maar nu doen we dit tijdelijk online. De volgende vergaderingen staan nog gepland voor schooljaar 20/21.

  • 10 mei 2021
  • 28 juni 2021

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wil je als toehoorder aansluiten? Laat het ons dan even weten.

Contact met de MR

Om de ouderbelangen goed te kunnen behartigen is contact met de ouders cruciaal. Heb je vragen, opmerkingen of input? Mail ons dan: mr@obstwickel.eu.


De MR van Twickel

Een MR bestaat uit een afvaardiging van personeel en ouders. De MR van Twickel heeft zes gekozen leden. 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR leden vind je hieronder.

Lotte Vos-Verburg (ouder – secretaris)

Ik ben moeder van Dylan (Groep 7) en Jace (Groep 4). Een aantal jaar heb ik in de OR van de Twickel gezeten, en 3 jaar geleden heb ik de overstap naar de MR gemaakt. Dit heb ik gedaan omdat ik graag betrokken ben bij wat er op school gebeurd en benieuwd was naar wat er ‘achter de schermen’ afspeelt.

Jamal El Harchaoui (ouder)

Ik ben de vader van Bilal (9 jaar – groep 6), Oubaidah (8 jaar – groep 5), Ahmed (9 jaar – groep 4) en Amina ( 1 jaar). Coördinator en pensioenspecialist bij een verzekeraar. Lid van de MR.  Verder ben ik coach bij SV Hoofddorp. Ik ben graag betrokken bij de activiteiten waar de kinderen aan deelnemen en wil ook mijn bijdrage leveren aan de school. Verder denk ik graag mee over hoe we de school nog succesvoller kunnen maken. Ik ben een integer, enthousiast en een doelmatig iemand. Daarnaast ben ik leergierig en voortdurend op zoek naar oplossingen en verbeteringen.

Laura Barens (ouder – voorzitter)

Ik ben moeder van Senna (12 jaar – groep 8) en Lenny (9 jaar – groep 6). Ik wil als ouder graag een bijdrage leveren aan het onderwijs dat mijn kinderen genieten. Daarnaast heb ik met mijn ‘zakelijke bril op’ altijd met veel interesse gekeken naar het besturen van een school. Ik ben als zelfstandig ondernemer dagelijks actief betrokken bij het strategisch en marketing technisch opbouwen van bedrijven. Met die kennis en ervaring help ik Twickel ook graag verder. Als mens ben ik betrokken, eerlijk, duidelijk en daadkrachtig. 

Mandy de Boer (leerkracht – notulist)

Ik werk nu bijna 15 jaar op Twickel en draai dit jaar een groep 7 voor hoogbegaafde kinderen. Een enorme uitdaging die vorig jaar op mijn pad kwam en waar ik met volle teugen van geniet. Na alle groepen een keer gehad te hebben, was ik toe aan iets nieuws. Het werken met deze groep kinderen geeft enorm veel voldoening. Ze meenemen in het proces naar vertrouwen, zelfstandigheid, zelfkennis en het maximale uit je talent halen is iets wat gedurende de jaren op Twickel vorm krijgt en waar ik onderdeel van mag zijn.Zelf ben ik getrouwd en  heb ik drie kinderen: Femke (18), Merel (16) en Tristan (10). Ik hoop in de MR een bijdrage te kunnen leveren aan het vorm geven van het onderwijs op Twickel en mee te kunnen denken over de manier om de school nog beter te maken en op de kaart te zetten als prachtige plek om je kinderen te laten groeien.

Klara Marquez (leerkracht & ouder)

Sinds 2002 ben ik werkzaam op OBS Twickel. Ik geef voornamelijk les in de middenbouw. Dit jaar ben ik de leerkracht voor groep 5. Dat ik een bijdrage kan leveren in het bijbrengen van kennis en persoonlijke groei in het leven van een kind, maakt dat ik al zoveel jaren met plezier voor de klas sta. Naast leerkracht ben ik ook moeder van Marc (11 jaar – groep 8) en Quin (8 jaar – groep 6). Doordat ik met een dubbele pet in de MR zit, kan ik zowel als leerkracht, maar ook als ouder mijn visie en mening geven. Ik ben behulpzaam, meelevend en denk oplossingsgericht.

Rachel van Veen (leerkracht)

Sinds 2018 ben ik werkzaam op Twickel. Dit jaar ben ik de leerkracht voor groep 6. De afgelopen jaren heb ik in meerdere jaargroepen lesgegeven, maar vooral in groep 4. Naast de pabo heb ik ook pedagogische wetenschappen gestudeerd, de kennis die ik tijdens deze studies heb opgedaan wil ik graag inzetten binnen Twickel. Ik wil mijzelf als leerkracht ontwikkelen binnen de klas, maar ook schoolbreed buiten de klas. Als persoon ben ik rustig, geduldig en behulpzaam.


Notulen